Airbnb kini halal, tak perlu lesen untuk kongsi kediaman

PANDUAN | Golongan yang masih bimbang adalah pengusaha homestay dan inap desa berdaftar.